Multimedia Đọc Báo in

Phát huy truyền thống vẻ vang, viết tiếp trang sử hào hùng

06:55, 18/09/2020

Từ khi thành lập đến nay, qua từng giai đoạn lịch sử, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp nối truyền thống vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành, kiên cường dũng cảm, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.

Ngày 23-9-1945, Tỉnh bộ Việt Minh Đắk Lắk quyết định thành lập Ban Quân sự tỉnh Đắk Lắk, thành lập đơn vị bộ đội tập trung đầu tiên của LLVT tỉnh là Tiểu đoàn giải phóng quân N’Trang Lơng. Đây là dấu mốc rất quan trọng có ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), LLVT tỉnh cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách, chiến đấu với kẻ thù 166 trận, diệt 3.410 tên địch, làm bị thương 1.325 tên, bắt sống 817 tên, thu và phá hủy nhiều phương tiện vũ khí chiến tranh của địch, qua đó góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đại tá Lê Mỹ Danh (thứ 2 từ phải sang), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên thanh niên  TP. Buôn Ma Thuột lên đường nhập ngũ.  Ảnh: T.Hùng.
Đại tá Lê Mỹ Danh (thứ 2 từ phải sang), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên thanh niên TP. Buôn Ma Thuột lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.Hùng

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), LLVT tỉnh đã không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh, đoàn kết với nhân dân và các đơn vị bạn liên tục tiến công tiêu diệt giặc Mỹ xâm lược và bọn ngụy quân, ngụy quyền tay sai, tiêu diệt 13.033 tên địch, thu hồi và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Đỉnh cao là phối hợp với các lực lượng tiêu diệt các cứ điểm của địch ở phía Nam tỉnh, giải phóng quận lỵ Lạc Thiện (huyện Lắk ngày nay), tạo điều kiện và phối hợp với các đơn vị chủ lực tiến công giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, lập nên Chiến thắng 10-3 lịch sử, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đại thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng đến nay, LLVT tỉnh đã phát huy mạnh mẽ truyền thống anh dũng, kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” và tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Thành đồng, Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; 30 tập thể, 17 cá nhân được tuyên dương “Anh hùng LLVT nhân dân”; 4.428 tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại...

Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” nhằm chống phá cách mạng nước ta. Trên địa bàn tỉnh, kinh tế - xã hội ở các địa phương tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, song còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; mặt khác tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đó là những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tăng cường công tác giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; động viên sức người, sức của đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tăng cường khả năng phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, chú trọng các địa bàn trọng điểm và trên tuyến biên giới; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý đơn vị và năng lực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa, tham gia xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí; chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội...

Với truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường tiếp tục phấn đấu vươn lên, đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Mỹ Danh

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.