Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột:

Chất lượng hoạt động chi bộ Quân sự phường, xã được nâng lên

21:06, 22/06/2021
Ngày 22-6, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ Quân sự phường, xã.
 
Những năm qua, việc triển khai Kết luận 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng quân dân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới” và Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn” trên địa bàn thành phố đã tạo những chuyển biến tích cực.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tính đến cuối năm 2015, 21/21 chi bộ Quân sự có cấp ủy, đạt 100%; từ năm 2010 đến nay có 41/42 đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường được bầu vào cấp ủy cùng cấp, đạt 97,61%. Sau khi được tổ chức kiện toàn, các cấp ủy, chi bộ Quân sự và các đồng chí bí thư (phó bí thư chi bộ) luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm.
 
Chi bộ Quân sự xã, phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh theo phân cấp; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, hầu hết đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao...
 
Từ năm 2009 đến nay, lực lượng DQTV, DBĐV đã tham gia làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 765 buổi; làm 45 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 36 km kênh mương, thủy lợi; đóng góp gần 11.600 ngày công xây dựng nông thôn mới.
 
Các chiến sĩ dân quân TP. Buôn Ma Thuột tham gia huấn luyện
Các chiến sĩ dân quân TP. Buôn Ma Thuột tham gia luyện tập trên thao trường. Ảnh minh họa
 
Công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm, 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tham gia xây dựng môi trường văn hóa, các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV tính đến cuối năm 2020 đạt 30,03%, tăng 8,51% so với năm 2009, trong lực lượng DBĐV đạt 13,05%, tăng 4,03% so với năm 2009…
 
Bảo Minh