Multimedia Đọc Báo in

Triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân năm 2016

09:31, 20/03/2016

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Ban Chỉ đạo 896) vừa ký Quyết định số 26/QĐ-BCĐ896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2016. Đây là cơ sở để các bộ, ngành ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 tại bộ, ngành mình.

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan thực hiện các thủ tục bảo đảm cho việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến tháng 9-2016 sẽ hoàn thành các thủ tục này và bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống. Theo tiến độ đó, từ 9-2016 Bộ Công an sẽ tập huấn việc thu thập, xử lý thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước.

Tại các địa phương, để triển khai thu thập thông tin, các địa phương thành lập các Ban Chỉ đạo để phối hợp triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu và cấp số định danh cá nhân. Việc thành lập này được thực hiện vào Quý IV năm 2016.

Trong năm 2016, các cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1-1-2016. Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1-1-2016 để xác lập thông tin về công dân cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh.

Từ nay đến tháng 6-2016, các bộ, ngành thực hiện rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và trình Chính phủ phê duyệt Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Đề án 896. Sau khi các Nghị quyết được Chính phủ thông qua, dự kiến trong quý IV các bộ, ngành lập Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết thuộc lĩnh vực của bộ, ngành mình.

Kế hoạch cũng đã xác định nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện của các địa phương trong việc thu thập, cấp số định danh cá nhân; lấy ý kiến chuyên gia trong triển khai Đề án; công tác truyền thông; tổng kết năm, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 896 và các hoạt động khác phục vụ việc thực hiện Đề án.

Lan Anh (Theo Thutuchanhchinh)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.