Multimedia Đọc Báo in

Dáng tượng nhà mồ

06:45, 27/10/2013

Da mật nhuộm màu nắng gió

Bó gối mắt vương nỗi sầu

Suốt đời quẩn quanh bên lửa

Vui buồn cần rượu vít cong

 

Nỗi niềm khắc vào thớ gỗ

Mắt quầng hun hút nỗi đau

Chống cằm nhìn vào vô vọng

Nổi chìm chẳng biết vì đâu?

Đỗ Toàn Diện


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thiêng liêng tình mẹ
06:45, 27/10/2013
Hẹn mùa thu
06:44, 27/10/2013
Đường thu
12:10, 20/10/2013
Ký ức xanh
12:08, 20/10/2013
Viết ở Pú Đồn*
09:55, 11/10/2013