Multimedia Đọc Báo in

Quảng Bạ Hà Giang

08:15, 18/07/2015

Ngược đường Quảng Bạ Hà Giang

Núi nằm, núi đứng ngổn ngang lưng trời

Bậc thang leo tít đỉnh đồi

Thương cây lúa uống mồ hôi tảo tần.

 

Bước mây ngàn vực dưới chân

Lượn dòng Nho Quế tần ngần sông sâu

Cổng trời voan quấn quanh đầu

Bắc thang cây lúa uốn câu lên trời.

 

Xe trèo lên dốc hụt hơi

Xe xuống xé gió như ngồi cối xay

Hà Giang cõng núi lên mây

Lâng lâng kỷ niệm chất đầy trong tôi.

Đỗ Toàn Diện


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khung trời tuổi thơ
08:14, 18/07/2015
Trở về
07:50, 12/07/2015
Miền hoa nắng
07:49, 12/07/2015
Chiều lên Tam Đảo
08:25, 04/07/2015
Mùa đi
08:25, 04/07/2015
Xanh ngời
15:24, 28/06/2015