Multimedia Đọc Báo in

Đến năm 2020 phải chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu

23:01, 06/05/2019

Ngày 26-4, UBND tỉnh đã có văn bản số 3320/UBND-CN về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 16-4-2012, Quyết định số 1469/QĐ-TTg. ngày 22-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND, ngày 13-10-2014 của UBND tỉnh quy định lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, lò vòng, lò vòng cải tiến sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời có chính sách hỗ trợ (hoặc đề xuất UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng) các chủ cơ sở sản xuất gạch dỡ bỏ lò gạch thủ công để chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất khác hoặc thay đổi công nghệ theo hướng hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường. Sở Xây dựng theo dõi việc triển khai thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh.

d
Một lò sản xuất gạch tại huyện Krông Ana.

Theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND, ngày 13-10-2014 của UBND tỉnh, đến năm 2020 các lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng, lò vòng cải tiến phải chấm dứt hoạt động và chuyển đổi sang công nghệ lò tuynel hoặc sản xuất gạch không nung.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


"Hồi sinh" thổ cẩm Êđê
Thổ cẩm, nghề dệt thổ cẩm, trang phục truyền thống của người Êđê gắn bó lâu đời, tạo nên diện mạo đặc trưng, riêng biệt, thể hiện tri thức dân gian và mang phong cách, hồn cốt của dân tộc. Làm thế nào để giữ gìn nghề truyền thống, phát triển sản phẩm thổ cẩm trong cuộc sống hiện đại là điều trăn trở, tâm huyết của không ít “chủ thể văn hóa” và những người yêu văn hóa  Êđê.