Multimedia Đọc Báo in

KỶ NIỆM 96 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7-11-1917 – 7-11-2013)

Cách mạng Tháng Mười Nga - sự kiện vĩ đại trong thế kỷ 20

14:44, 25/11/2013

Các nhà sử học đều thống nhất nhận định, Cách mạng Tháng Mười Nga đã đập tan chủ nghĩa đế quốc ở khâu yếu nhất là đế quốc Nga. Kể từ đó, về cơ bản thế giới thành hai chế độ đối lập nhau là Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội.

Cách đây vừa tròn 96 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Bônsêvích Nga và Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Thắng lợi này đã chứng minh hùng hồn lời tiên đoán của C.Mác và Ph.Ăngghen được nêu trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” tháng 2-1848 rằng, chế độ tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ bị thay thế bởi xã hội cộng sản văn minh thông qua quá trình cải biến cách mạng.

Trong gần trọn một thế kỷ, nhân loại đã trải qua bao nỗi thăng trầm, nhưng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử thế giới hiện đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga đánh dấu sự thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời mở đường cho chủ nghĩa Mác - Lênin thâm nhập vào tất cả các quốc gia, dân tộc khác nhau trên thế giới, nhất là các nước thuộc địa và phụ thuộc; cung cấp những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.

Đây được coi là “Cuộc cách mạng sâu sắc nhất trong lịch sử loài người, lần đầu tiên trên thế giới chính quyền đã từng trong tay một thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người bị bóc lột”. Khác với tất cả các cuộc cách mạng xã hội từng diễn ra trong lịch sử loài người, nhằm thay thế một phương thức bóc lột này bằng một phương thức bóc lột khác thì cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga chứa đựng một nội dung vô cùng vĩ đại nhằm thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Với ý nghĩa đó, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người. Nó như “Ánh mặt trời rạng đông xua tan đêm tối, cuộc Cách mạng Tháng Mười chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người” .

Nếu không có Cách mạng Tháng Mười, không có nước Nga Xô viết thì thật khó hình dung gương mặt thế giới hôm nay ra sao. Chiến tranh thế giới lần thứ 2 khốc liệt đến thế, chiến sĩ Nga, người dân nước Nga hy sinh nhiều đến thế, trước hết là cho Liên bang Xô viết, mà cũng là cho toàn thế giới. Chủ nghĩa phát xít bị chặn đứng, bị đập tan, trong đó có công lao rất lớn của người Nga và cộng đồng các dân tộc anh em trong Liên bang Xô viết. Có được điều đó đều xuất phát từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Cuộc duyệt binh trên quảng trường Đỏ diễn ra ngày 7-11-1941, được xem là một trong những      sự kiện đặc biệt nhất.                                                         Ảnh: Tư liệu
Cuộc duyệt binh trên quảng trường Đỏ diễn ra ngày 7-11-1941, được xem là một trong những sự kiện đặc biệt nhất. Ảnh: Tư liệu

 Cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam thế kỷ 20 gắn bó chặt chẽ với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Đó là cuộc đấu tranh thoát khỏi gông cùm nô lệ, tự mình quyết định số phận của mình, xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người”.

Cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành trọn tấm lòng thủy chung son sắt, lòng biết ơn vô hạn đối với Lênin, Cách mạng Tháng Mười và nhân dân Liên Xô. Người nói: “Việt Nam có câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười”. Cách mạng Tháng Mười đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Đối với nhân dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức đế quốc thực dân. Đến với Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội, những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20 tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Từ tình cảm tốt đẹp đến niềm tin khoa học, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi; và chính Người đã dẫn dắt nhân dân ta đi trên con đường Cách mạng Tháng Mười. Bằng thực tiễn đấu tranh yêu nước qua các thời kỳ trước và sau Cách mạng Tháng Mười, lịch sử Việt Nam chứng minh rằng nhân dân Việt Nam đã không thể lựa chọn con đường nào khác con đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đó chính là ngọn cờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam giương cao gần suốt thế kỷ qua. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân ta đã giành được những chiến công vĩ đại, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bước tới kỷ nguyên độc lập tự do và quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Q.A (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc