Multimedia Đọc Báo in

Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho một số buôn trong tỉnh

15:48, 01/11/2018

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tiến hành cấp chiêng và trang phục truyền thống năm 2018 cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của 10 địa phương trong tỉnh.

Các huyện được cấp chiêng và trang phục truyền thống gồm: Ea Kar, Ea Súp, Ea H’leo, M’Đrắk, Lắk, Krông Năng, Krông Pắc, Krông Ana, Krông Búk và Buôn Đôn (mỗi huyện một bộ chiêng). Trong đó có 7 bộ chiêng Êđê, 2 bộ chiêng M’Nông và 1 bộ chiêng Gia Rai.

 Các nghệ nhân đang thẩm định chiêng trước khi cấp về cho các địa phương.
Các nghệ nhân đang thẩm định chiêng trước khi cấp về cho các địa phương.

Tại các buôn được cấp chiêng đợt này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch còn cấp trang phục truyền thống (gồm 47 áo nam truyền thống dân tộc M’Nông cho các thành viên của đội chiêng Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, 2 đội chiêng của buôn Pai Ar, xã Đắk Phơi, huyện Lắk) và cấp 87 áo, váy nữ truyền thống dân tộc Êđê cho đội văn nghệ của các buôn thuộc 8 địa phương còn lại.

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30-8-2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


Làng nghề ngày Xuân
Không khí Xuân đã ngập tràn khắp các đường làng, ngõ xóm trên cao nguyên Đắk Lắk. Tại các làng nghề trong tỉnh, nhà nhà tất bật, nhộn nhịp để kịp mang đến cho mọi người những chậu hoa, cây cảnh những sản vật đặc sắc trong ngày Tết đến, Xuân về.