Multimedia Đọc Báo in

Đổi mới toàn diện nội dung, cách thức tuyên truyền bảo hiểm xã hội

18:39, 25/03/2022

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Kế hoạch 670/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Kế hoạch tập trung vào mục tiêu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) để các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, củng cố niềm tin và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về tính ưu việt, giá trị nhân văn của chính sách BHXH từ đó thay đổi nhận thức và hành động, tự giác, tự nguyện tham gia BHXH.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền BHXH phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục, thống nhất và đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với đặc thù từng nhóm dân cư và người lao động, đặc điểm văn hoá vùng miền; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Hoạt động tuyên truyền BHXH chú trọng đến nhóm lao động phi chính thức khu vực thành thị, lao động khu vực nông thôn, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu thực hiện BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết 28); Chương trình số 29-CTr/TU ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 28.

Đại lý thu BHXH, BHYT tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH, BHYT.
Đại lý thu BHXH, BHYT tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH, BHYT.

Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, lợi ích, giá trị nhân văn, tính ưu việt của các chế độ BHXH đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ổn định đời sống, đảm bảo an sinh cho người lao động và nhân dân của Đảng và Nhà nước ta; tuyên truyền 11 nội dung cải cách chính sách BHXH đã đề ra trong Nghị quyết 28.

Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc, kết quả thiết thực khi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn; truyền thông lan tỏa kết quả, sự thành công trong việc đưa chỉ tiêu phát triển BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; những nội dung, quy định mới về chính sách BHXH; lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019. Giới thiệu những thành tựu, kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH...

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc