Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cải cách hành chính trong năm 2023

19:47, 30/09/2023

Ngày 29/9, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã bám sát, cụ thể hoá các yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện CCHC, về cơ bản đã đạt được hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực.  Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), huyện đã ban hành các kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý; tham mưu công khai Bộ TTHC đầy đủ; việc thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công được thực hiện đúng quy định.

Hiện nay, tại bộ phận Một cửa huyện đang thực hiện niêm yết, công khai đối với 200 TTHC; tại bộ phận Một cửa cấp xã đang thực hiện niêm yết, công khai đối với 119 TTHC.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền số, huyện đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng; 100% chứng thư số được cấp cho lãnh đạo UBND huyện, UBND cấp xã và các phòng, ban. Hiện 13/13 phòng chuyên môn; 8/8 xã, thị trấn đã triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông (hệ thống iGate) tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn được tích hợp toàn huyện trên cùng một hệ thống.

Chủ tịch UBND huyện K rông Ana Nguyễn Thanh Vũ
Chủ tịch UBND huyện Krông Ana Nguyễn Thanh Vũ triển khai nhiệm vụ công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2023.

3 tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung xác định nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo, điều hành, có giải pháp cụ thể để đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch CCHC của huyện. Trong đó tập trung tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ Bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến; thực hiện đúng quy định về tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân về TTHC và tinh thần, thái độ phục vụ của công chức tại Bộ phận một cửa của huyện và của cấp xã; triển khai thực hiện số hóa hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; triển khai thanh toán trực tuyến đối với các TTHC đủ điều kiện; tiếp tục hướng dẫn, đôn dốc, theo dõi, đánh giá các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; Dịch vụ công trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại sau kiểm tra nhằm chủ động khắc phục hạn chế, cải thiện chỉ số CCHC của đơn vị năm 2023…

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.