Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Krông Ana

18:18, 21/09/2023

Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại hai xã Dur Kmăl, Băng Adrênh và UBND huyện Krông Ana.

Qua kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Krông Ana Đoàn kiểm tra 611 đánh giá: Công tác CCHC trên địa bàn huyện Krông Ana thời gian qua đã được thực hiện thường xuyên và đi vào nền nếp. Huyện đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của huyện cơ bản được thực hiện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục quy định.

Thành viên Đoàn kiểm tra đối chiếu, kiểm chứng việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Dur Kmăl.
Thành viên Đoàn kiểm tra đối chiếu, kiểm chứng việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Dur Kmăl.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), huyện đã ban hành các kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý; tham mưu công khai Bộ TTHC đầy đủ; việc thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện được thực hiện đảm bảo theo quy định. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công được thực hiện đúng quy định.

Về lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số, huyện đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng; 100% chứng thư số được cấp cho lãnh đạo UBND huyện, UBND cấp xã và các phòng, ban.

Thành viên Đoàn kiểm tra đối chiếu hồ sơ, tài liệu tại UBND xã Băng Adrênh.
Thành viên Đoàn kiểm tra đối chiếu hồ sơ, tài liệu tại UBND xã Băng Adrênh.

Cùng với đó, UBND huyện đã thực hiện việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện gắn liền với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực vào ổn định xã hội và công cuộc xóa đói giảm nghèo, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện…

Chủ tịch UBND huyện Krông Ana Nguyễn Thanh Vũ làm rõ thêm một số nội dung liên quan.
Chủ tịch UBND huyện Krông Ana Nguyễn Thanh Vũ làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại: Việc thông báo, gửi văn bản xin lỗi cho người dân chưa được công khai, niêm yết kịp thời tại Bộ phận Một cửa của huyện. Việc phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC đất đai liên thông do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Ana tiếp nhận, còn trễ hạn do UBND huyện Krông Ana (bước thực hiện tại UBND huyện Krông Ana). Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa bố trí khu vực, máy tính có kết nối mạng, máy scan dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng đề nghị UBND huyện xây dựng giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế; thường xuyên theo dõi, thực hiện Kế hoạch CCHC năm, Bản cam kết CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023 đảm bảo hoàn thành 100%; thực hiện đúng, nghiêm túc việc xin lỗi người dân đối với hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn theo quy định.

Mặt khác, UBND huyện cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hạn; tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức rà soát, cập nhật trên hệ thống Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức đạt tỷ lệ 100% theo quy định…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.