Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh sáp nhập được 42 trường học

16:18, 26/04/2022

Sáng 26/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Đề án).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh chủ trì Hội nghị; tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Sau 3 năm triển khai Đề án, toàn tỉnh đã sáp nhập 42 trường (7 trường mầm non, 35 trường tiểu học), đạt 68,85% so với kế hoạch của Đề án; xóa bỏ 196 điểm trường (mầm non 128 điểm trường, tiểu học 67 điểm trường, THCS 1 điểm trường) đạt 106,52%. 

Việc thực hiện Đề án đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn cơ sở giáo dục được sáp nhập, xóa bỏ; bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững; giữ vững tính ổn định về mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục đào tạo và bảo đảm nhu cầu học tập của người dân, cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm tính công bằng, bình đẳng và tiết kiệm ngân sách Nhà nước và nhân dân.

Giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục…

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đề án. Trong đó, có những khó khăn, hạn chế mang tính chất phổ biến như: sáp nhập trường giảm bớt số trường nhưng tăng điểm trường; sáp nhập trường có quy mô nhỏ vào trường có điều kiện thuận lợi hơn ít nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả trường đạt chuẩn quốc gia; sáp nhập điểm trường vào trường chính làm tăng tỷ lệ học sinh mỗi lớp… Việc thực hiện Đề án cần phải bảo đảm tính khoa học, linh hoạt và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ đến trường và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh HYim Kđoh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh nhấn mạnh, giáo dục là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, các ngành, chính quyền địa phương các cấp phải quan tâm đầu tư, triển khai Đề án một cách đồng bộ, hiệu quả; trong quá trình sắp xếp phải thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh và công tác nhân sự để bảo đảm quyền và lợi ích của cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động phòng, chống cháy, nổ từ cơ sở
Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao, song nguy cơ tiềm ẩn do cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp. Để đề phòng cháy, nổ, thì việc quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân ngay từ cơ sở.