Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh huy động xã hội hóa, thu hút đầu tư trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

12:33, 09/01/2024

Sáng 9/1, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH-CN tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và Giám đốc Sở KH-CN Đinh Khắc Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

â
Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tập trung giải quyết các các vấn đề đặt ra từ thực tiễn; chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật các kết quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, Hội đồng KH-CN tỉnh đã tư vấn đề xuất đặt hàng 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Quốc gia, hiện tại đã xét 4 nhiệm vụ đề xuất thực hiện từ năm 2024.

Về các dự án xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH-CN vào nông thôn và miền núi, đã nghiệm thu 2 dự án, chuyển giao và tiếp nhận thành công 7 quy trình kỹ thuật, đào tạo 11 kỹ thuật viên, tập huấn 606 nông dân ứng dụng và chuyển giao một số lĩnh vực.

Đối với nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh, Hội đồng chuyên tư vấn tuyển chọn xác định 14 nhiệm vụ đưa vào thực hiện từ năm 2023, tổ chức kiểm tra tiến độ 24 nhiệm vụ. Trong đó, nghiệm thu 13/13 nhiệm vụ đạt, thông qua Hội đồng nghiệm thu; công nhận kết quả, công bố thông tin cho 8 nhiệm vụ... Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống đã mang lại hiệu quả rõ rệt góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi giải pháp để phát huy hiệu quả tư vấn của Hội đồng KH-CN tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội của thời gian tới; trách nhiệm tư vấn nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng kH-CN; thành lập các nhóm nghiên cứu ngành để tư vấn, hỗ trợ địa phương; cơ chế đặt hàng trực tiếp các nhà khoa học, đơn vị...

Năm 2024, Hội đồng KH-CN tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung nguồn lực để đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ KH-CN; trong đó có Chương trình số 40-CTr/TU ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; nâng cao chất lượng công tác tư vấn, góp ý các đề án, văn bản, chính sách của UBND tỉnh khi có yêu cầu; triển khai các giải pháp chủ yếu về bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh....

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, triển khai nhiệm vụ KH-CN trên địa bàn tỉnh và đề nghị cần triển khai biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, cần tập trung xây dựng cơ chế thu hút, gắn kết, tập hợp các nhà khoa học đầu ngành chuyên sâu tư vấn, định hướng giải pháp cho phát triển và tăng cường ứng dụng KH&CN của tỉnh; đổi mới hình thức hoạt động của Hội đồng KH-CN, tăng cường hợp tác các đơn vị, viện, trường trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh huy động xã hội hóa, thu hút đầu tư, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ có sự tham gia của các doanh nghiệp, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, tạo sản phẩm cụ thể để kết nối sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, tập trung thông tin tuyên truyền, kết nối ứng dụng các kết quả nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý và phát triển KH-CN tỉnh nhà; phát triển thị trường khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc