Multimedia Đọc Báo in

Quy hoạch đô thị Ea Kar: Hiện đại và bản sắc

08:09, 26/04/2022

Với nhiều tiềm năng và lợi thế, huyện Ea Kar có đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị động lực thứ ba và là trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh. Công tác quy hoạch, định hình diện mạo của đô thị Ea Kar theo hướng hiện đại, bản sắc đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025.

Quy hoạch toàn diện, bao quát

Xác định công tác quy hoạch quyết định diện mạo mới của đô thị Ea Kar, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 28/7/2021 về “Xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025”, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công, phân nhiệm cụ thể nhằm tiến hành các nhiệm vụ công tác quy hoạch một cách tuần tự, thận trọng, chất lượng và có tầm nhìn chiến lược.

HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Theo đó, chỉ tiêu sử dụng đất trong thời kỳ này phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, định hướng quy hoạch xây dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025 và đã được sở, ngành chức năng thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt.

Khu vực Trung tâm huyện Ea Kar có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Huyện đã hoàn thiện các bước trong công tác lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết các phường, huyện đã triển khai lập quy hoạch trong năm 2022, tạo cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

“Nhằm tạo sự đồng thuận, huyện tiến hành công bố công khai các quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sản xuất, chế biến, các dự án thương mại, dịch vụ, du lịch nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện và các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của buôn làng”.

Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà

Ông Trần Duy Trường, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Theo quy hoạch, diện mạo đô thị Ea Kar trong tương lai sẽ có 8 phường và 8 xã bám dọc theo Quốc lộ 26, có chiều dài 26 km. Đây được xem là trục "xương sống" để phát triển đô thị về hai phía. Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính mới tại xã Ea Đar đã được thống nhất phương án quy hoạch chi tiết trên cơ sở tôn trọng điều kiện tự nhiên, địa hình, kiến trúc cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng kết hợp hài hòa, mang bản sắc riêng của đô thị phía đông tỉnh. Khu trung tâm hành chính mới sẽ trở thành khu đô thị phía đông và là khu vực trung tâm để kết nối với các tỉnh duyên hải miền Trung.

Trụ sở làm việc tại trung tâm hành chính mới được xây dựng mang bản sắc riêng của Tây Nguyên, bảo đảm quy mô diện tích, hài hòa, thân thiện với người dân. Trên các trục chính của khu hành chính, huyện đang quy hoạch, bố trí các trụ sở cơ quan của huyện, các ngành của tỉnh, ngành dọc của Trung ương, quảng trường rộng 3,5 ha... Trục cảnh quan song song với trục chính sẽ quy hoạch các công trình thương mại, dịch vụ, không bố trí khu ở nhằm xứng tầm với đô thị trong tương lai.

Cùng với quy hoạch đô thị, huyện tập trung lập quy hoạch nông thôn 8 xã giai đoạn 2021 - 2035, trong đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã ngoại thị nhằm tạo hạ tầng kết nối với đô thị. Đồng thời, huyện đang phối hợp triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư, Cụm công nghiệp Ea Ô, khu nông nghiệp công nghệ cao...

Cần có cơ chế đặc thù

Định hình được diện mạo của đô thị trong tương lai, huyện Ea Kar đã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Huyện đã làm việc với các sở, ngành, tham mưu UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam để thống nhất việc quy hoạch, thu hồi đất xây dựng khu trung tâm hành chính mới và hệ thống hạ tầng khung kết nối, các khu chức năng để hình thành thị xã Ea Kar. Bên cạnh đó, huyện cũng đã làm việc, thống nhất với các Công ty TNHH MTV Cà phê 720, 721, 52, 716 về quỹ đất để đưa vào quy hoạch các khu dân cư mới, các khu chức năng, thương mại dịch vụ, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho chương trình xây dựng và phát triển đô thị. 

Khu vực quy hoạch, xây dựng Khu trung tâm hành chính thị xã Ea Kar trong tương lai.

Cùng với nguồn vốn từ ngân sách, huyện Ea Kar đã đẩy mạnh thu hút đầu tư đối với dự án Khu đô thị Meyhomes (xã Ea Đar), Cụm công nghiệp Ea Ô (75 ha), Khu thương mại - dịch vụ - du lịch Hồ Ea Knốp, khu nông nghiệp công nghệ cao (90 ha), chợ đầu mối Ea Kar (45 ha)...

Theo Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà, để bảo đảm tiến độ xây dựng, phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025, huyện đề xuất tỉnh cho thí điểm một số cơ chế đặc thù như: ứng vốn từ Quỹ đầu tư phát triển nhà - đất để xây dựng cơ sở hạ tầng gồm trụ sở làm việc và các hạng mục văn hóa, sau đó hoàn trả cho Quỹ từ nguồn khai thác quỹ đất trong khu hành chính cũ và mới; ban hành riêng quyết định danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Ea Kar; ủy quyền cho huyện được tổ chức thực hiện đấu giá tài sản, khoáng sản, cho thuê đất, các dự án đầu tư thương mại, dịch vụ, giáo dục trong khu hành chính có quy mô diện tích dưới 3 ha/dự án và được hưởng 100% nguồn thu từ đấu giá để thực hiện chi cho đầu tư xây dựng thị xã... Đồng thời, đề nghị tỉnh ưu tiên bố trí 100% vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh trong 2 năm (2023 và 2024) cho các dự án trên địa bàn huyện Ea Kar.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.