Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ Agribank Đắk Lắk: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh và công tác xây dựng Đảng

09:16, 24/12/2021

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt trong đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và hoạt động kinh doanh của đơn vị nói riêng, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk), đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Bảo đảm tốc độ tăng trưởng

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Agribank Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-ĐU-NHNoĐL về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, nhấn mạnh toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng yếu là tăng trưởng nguồn vốn huy động, đảm bảo đủ nguồn lực để cung ứng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.

Tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai mạnh mẽ hoạt động dịch vụ ngân hàng tiện ích, nhất là dịch vụ ngân hàng số, thanh toán số, tiếp tục xây dựng hình ảnh “Agribank - Ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực nông thôn”, có đóng góp tích cực đối với quá trình đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục cùng hệ thống Agribank khẳng định vai trò chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 tại Agribank Đắk Lắk.

Nhờ triển khai đồng bộ, phù hợp các biện pháp, năm 2021 hoạt động kinh doanh tại Agribank Đắk Lắk vẫn được duy trì ổn định và tăng trưởng: Đến ngày 15/12/2021, Agribank Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu. Cụ thể: Nguồn vốn huy động vượt mốc 8.000 tỷ đồng (đạt 8.470 tỷ đồng), tăng trưởng 13,5% so với năm 2020. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 14.033 tỷ đồng, tăng 1.383 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 11%, bằng 100,6% kế hoạch cả năm. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 70% tổng dư nợ; nợ xấu được kiểm soát và đẩy lùi về mức dưới 1,5% tổng dư nợ. Thu dịch vụ 65,7 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2020. Hiệu quả kinh doanh đạt khá, đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động.

 

Năm 2020, Đảng bộ Agribank Đắk Lắk được đảng ủy cấp trên xét công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đó, Chi bộ Kế toán – Ngân quỹ (thuộc Đảng bộ Agribank Đắk Lắk) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khen thưởng là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019).

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Trong năm 2021, bên cạnh lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, Đảng bộ Agribank Đắk Lắk đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện và luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên là điều cốt lõi, làm cho mỗi đảng viên nhận thức và chấp hành đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chống tư tưởng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

Triển khai  đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên các chủ trương, nghị quyết, văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền kết quả thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025... 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank Đắk Lắk luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng tổ chức đảng, coi trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2021, Đảng bộ đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên trong đơn vị lên 113 đồng chí/172 cán bộ, nhân viên, chiếm tỷ lệ 65,7%.

Phan Quốc Lương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.