Multimedia Đọc Báo in

Lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

06:39, 12/08/2022

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6494/UBND-CN ngày 3/8/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban tỉnh) đã lập Kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Cụ thể, các mốc thời gian hoàn thiện các công tác chủ đạo như sau: Phê duyệt dự án thành phần 3 trước ngày 20/1/2023, xây dựng kế hoạch hoàn thiện phê duyệt dự án vào ngày 29/11/2022; xây dựng kế hoạch hoàn thiện đánh giá tác động môi trường vào ngày 27/10/2022 và phê duyệt vào ngày 21/11/2022; triển khai công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) từ ngày 25/9/2022 và hoàn thành cắm mốc ngày 24/12/2022. Công tác bàn giao tiến hành song song công tác cắm mốc, thời gian bắt đầu từ ngày 9/11/2022, đến ngày 3/1/2023 hoàn thành việc bàn giao mốc GPMB dự án.

Triển khai công tác GPMB song song quá trình bàn giao cọc, bắt đầu từ ngày 9/11/2022, đến ngày 7/2/2023 bàn giao một phần mặt bằng của dự án và phấn đấu đến hết 7/7/2023 sẽ hoàn thiện công tác GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Nghị quyết số 89/NQ-CP là phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng trước 30/6/2023 và 100% mặt bằng trước 31/12/2023. Xây dựng kế hoạch phấn đấu khởi công vào ngày 20/4/2023.     

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 321 tỉnh khảo sát nút giao cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Cư San (huyện MDrắk).
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 321 tỉnh khảo sát nút giao cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Cư San (huyện M'Drắk).

Để có cơ sở hoàn thiện kế hoạch theo tiên độ chi tiết như trên, Ban tỉnh kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành văn bản giao Chủ đầu tư đối với dự án thành phần 3 của dự án trước ngày 10/8/2022 để có cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời giao Sở Xây dựng kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng; giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai rà soát, hệ thống hóa hồ sơ các mỏ vật liệu xây dựng thông thường khu vực dự án; hướng dẫn các thủ tục khai thác mỏ vật liệu theo quy định, hoàn thành trước ngày 18/10/2022 để có cơ sở đưa vào hồ sơ dự án; giao UBND các huyện có dự án đi qua thành lập hội đồng bồi thường GPMB do Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch hội đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2022.

Ban tỉnh kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị để chuẩn bị triển khai công tác bồi thường GPMB, tái định cư trước ngày 30/8/2022. Đối với công tác đo đạc, trích lục bản đồ địa chính, kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo một số nội dung trước ngày 30/8/202.
Cụ thể, chấp thuận cho Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện giao Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện trực thuộc thực hiện công tác trích lục bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn công cắm cọc GPMB từ Ban tỉnh. Đồng thời thực hiện công tác chỉnh lý trích lục, biến động (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với các khu vực dự án chưa được đo đạc bản đồ, chấp thuận cho Trung tâm phát triển quỹ đất giao cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện trực thuộc triển khai thực hiện đo đạc bản đồ để phục vụ công tác bồi thường, GPMB, tái định cư dự án…

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc