Multimedia Đọc Báo in

Thống nhất chủ trương giao Ban tỉnh làm Chủ đầu tư Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk

14:36, 23/04/2022

Văn phòng Tỉnh ủy vừa có thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị triển khai Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (gọi tắt là Dự án).

Theo đó thống nhất thành lập Tổ công tác (Tổ giúp việc) trực thuộc Ban Chỉ đạo một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Chỉ đạo 321) để giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Dự án. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Quyết định bổ sung đồng chí Võ Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm thành viên Ban Chỉ đạo 321 và Quyết định thành lập Tổ công tác (Tổ giúp việc) với các thành viên đảm bảo phù hợp, thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo Dự án. 

Thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (gọi tắt là Ban tỉnh) làm chủ đầu tư Dự án.

Thành viên Ban Chỉ đạo 321 tỉnh xem hướng tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Thành viên Ban Chỉ đạo 321 tỉnh xem hướng tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Ban tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để khẩn trương hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí để trình Bộ Xây dựng xếp hạng đối với tổ chức và các cá nhân liên quan để đáp ứng được yêu cầu của Dự án. Nghiên cứu thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án này. 

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai rà soát, cập nhật các vùng phụ cận của cao tốc như khu, cụm công nghiệp, khu đô thị... vào Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 định hướng đến 2050 và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các địa phương và của tỉnh trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm phát huy lợi thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi cao tốc hoàn thành. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh theo trục Bắc - Nam để kết nối vào 1 trong các điểm giao của cao tốc (dự kiến nút giao Ea Rớt), báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. 

Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 rà soát quy trình, thủ tục thực hiện hoán đổi vị trí đất quốc phòng thuộc khu vực phòng thủ đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục đôn đốc, triển khai việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai; phát hiện, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tác động tăng giá đất trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo dừng cấp phép khai thác mới đối với các mỏ vật liệu dự kiến phục vụ Dự án nhằm đảm bảo nguồn cung theo thiết kế cho nhà thầu…

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia