Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Họp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1)

16:10, 02/11/2022

Ngày 2/11, Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và hỗ trợ tái định cư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 huyện Cư Kuin (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1573) đã tổ chức họp và triển khai nhiệm vụ. Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 1573 huyện Cư Kuin Lê Thái Dũng chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 1573. Theo đó, Ban Chỉ đạo 1573 có chức năng theo dõi, đôn đốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1, huyện Cư Kuin theo đúng quy định hiện hành.

th
Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 1573 huyện Cư Kuin Lê Thái Dũng chủ trì cuộc họp.

Ban Chỉ đạo 1573 do Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng làm Trưởng ban; Chủ tịch UBND huyện Võ Tấn Huy làm Phó Trưởng Ban thường trực, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Hanh làm Phó Trưởng ban và 14 thành viên. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ dưới sự phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và Phó Trưởng ban để tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban Chỉ đạo 1573 được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Đề cao vai trò của Trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động, giải quyết các công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật…

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, theo dõi kết quả và tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thường trực Huyện ủy để xử lý kịp thời theo quy định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án trên địa bàn huyện; thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch và quy định của pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc