Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn đạt 90/133 tiêu chí nông thôn mới

17:00, 29/12/2022

Đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (theo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025), đến nay, huyện Buôn Đôn đạt 90/133 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 12,86 tiêu chí.

Theo Bộ tiêu chí này, xã Ea Bar đạt 17 tiêu chí, các xã Tân Hòa và Krông Na đạt 13 tiêu chí và 4 xã còn lại đạt từ 11 đến 12 tiêu chí.

Hiện nay, các tiêu chí chưa đạt chuẩn của xã chủ yếu tập trung vào tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, giảm nghèo đa chiều, môi trường và an toàn thực phẩm. Đây hầu hết là tiêu chí cần nguồn lực lớn, thời gian dài để thực hiện đạt chuẩn, tuy nhiên, ngân sách đầu tư, sự đóng góp của người dân và các tổ chức kinh tế trên địa bàn còn hạn chế.

Buôn Đôn chú trọng phát triển thế mạnh sản phẩm nông sản địa phương.
Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Buôn Đôn.

Để huy động nguồn lực thực hiện chương trình nông thôn mới, thời gian tới, huyện Buôn Đôn sẽ thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn thông qua hình thức lồng ghép các dự án hỗ trợ có mục tiêu; huy động nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân; tăng cường các hình thức xã hội hóa để thu hút đầu tư; công khai các khoản đóng góp của nhân dân trong việc tham gia chương trình nông thôn mới theo nguyên tắc tự nguyện…

Song Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bảo đảm cung ứng đủ điện trong mùa khô năm 2023
Đắk Lắk đang bước vào cao điểm mùa khô. Nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân đều có xu hướng tăng. Công ty Điện lực Đắk Lắk đã sẵn sàng triển khai đồng bộ các giải pháp cũng cố lưới điện nhằm chủ động bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục cho người sử dụng.