Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn đạt 90/133 tiêu chí nông thôn mới

17:00, 29/12/2022

Đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (theo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025), đến nay, huyện Buôn Đôn đạt 90/133 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 12,86 tiêu chí.

Theo Bộ tiêu chí này, xã Ea Bar đạt 17 tiêu chí, các xã Tân Hòa và Krông Na đạt 13 tiêu chí và 4 xã còn lại đạt từ 11 đến 12 tiêu chí.

Hiện nay, các tiêu chí chưa đạt chuẩn của xã chủ yếu tập trung vào tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, giảm nghèo đa chiều, môi trường và an toàn thực phẩm. Đây hầu hết là tiêu chí cần nguồn lực lớn, thời gian dài để thực hiện đạt chuẩn, tuy nhiên, ngân sách đầu tư, sự đóng góp của người dân và các tổ chức kinh tế trên địa bàn còn hạn chế.

Buôn Đôn chú trọng phát triển thế mạnh sản phẩm nông sản địa phương.
Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Buôn Đôn.

Để huy động nguồn lực thực hiện chương trình nông thôn mới, thời gian tới, huyện Buôn Đôn sẽ thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn thông qua hình thức lồng ghép các dự án hỗ trợ có mục tiêu; huy động nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân; tăng cường các hình thức xã hội hóa để thu hút đầu tư; công khai các khoản đóng góp của nhân dân trong việc tham gia chương trình nông thôn mới theo nguyên tắc tự nguyện…

Song Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.