Multimedia Đọc Báo in

Tăng trưởng tín dụng chính sách đạt 6,59%

09:37, 14/05/2023

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt.

Cụ thể, tổng dư nợ đạt trên 6.747 tỷ đồng, tăng hơn 417 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,59%.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh trên 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,15%, tăng hơn 884 triệu đồng so với cuối năm 2022. Trong đó, nợ quá hạn 2,9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 0,04%) và nợ khoanh hơn 7,2 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 0,11%).

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Krông Bông kiểm tra sử dụng vốn của hộ vay tại xã Hòa Sơn.
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lắk kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay.

Có 10/15 phòng giao dịch cấp huyện có nợ quá hạn giảm so với cuối năm 2022. Về các tổ tiết kiệm và vay vốn, có 4.078 tổ đang hoạt động, với 96,2% tổ xếp loại tốt, 3,5% loại khá, còn lại tổ trung bình.

Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk sẽ tập trung giải ngân các chương trình tín dụng được phép tăng trưởng theo kế hoạch đã được phân giao, bao gồm nguồn vốn Trung ương và địa phương (kể cả nguồn vốn quay vòng).

Đồng thời, tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi suất trong Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ đảm bảo đúng quy định và đối tượng thụ hưởng…

Khánh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc