Multimedia Đọc Báo in
(Video) Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc hàng hóa bằng mã QR
17:25, 12/05/2023

Để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, một số doanh nghiệp đã quan tâm áp dụng mã hóa thông tin sản phẩm, phổ biến nhất là QR code.