Multimedia Đọc Báo in

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP. Buôn Ma Thuột

15:38, 07/06/2023

Ngày 7/6, UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP. Buôn Ma Thuột.

Theo Quyết định được phê duyệt, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP. Buôn Ma Thuột có diện tích tự nhiên hơn 37.709 ha. Trong đó, đất nông nghiệp khoảng 28.463 ha; đất phi nông nghiệp hơn 9.165 ha; đất chưa sử dụng 80,52 ha. 

Năm 2023 diện tích đất thuộc diện thu hồi của thành phố gần 513 ha, trong đó đất nông nghiệp 438 ha; đất phi nông nghiệp 74,6 ha. Kế hoạch chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp gần 230,7 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 2,16 ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 1,79 ha.

Bản vẽ cắm mốc phân lô Dự án Hạ tầng giao thông Khu Dân cư tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột.
Bản vẽ cắm mốc phân lô Dự án Hạ tầng giao thông Khu Dân cư tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh giao UBND TP. Buôn Ma Thuột công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thông báo thu hồi đất cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi biết theo đúng nội dung và thời gian quy định tại Điều 67 của Luật Đất đai trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện công trình, dự án.

Việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp kế hoạch sử dụng đất được duyệt, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai. Thông báo cho chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với các dự án trọng điểm, cấp bách, đầu tư công, công trình an ninh, quốc phòng phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố được phê duyệt nhưng hiện tại chưa thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch khác thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện; khu vực hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ trên Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật…

Hoàng Tuyết 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia