Multimedia Đọc Báo in

Gia tăng số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

15:30, 04/07/2023

Từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 707 doanh nghiệp thành lập mới (tổng vốn điều lệ đăng ký 5.976 tỷ đồng), tương đương 42,34% kế hoạch, giảm 4,59% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, có 655 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động (85 doanh nghiệp giải thể và 570 phải tạm ngừng hoạt động), tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 12.246 doanh nghiệp, trong đó có 11.291 doanh nghiệp nội tỉnh và 955 chi nhánh của doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động. Thời gian qua, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Một doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Hòa Phú
Một doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Hòa Phú.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình phát triển doanh nghiệp không khả quan do kinh thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp; nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao.

Bên cạnh đó, đa phần doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tiềm lực hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh còn thấp nên khả năng phục hồi, phát triển chưa mạnh.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc