Multimedia Đọc Báo in

340 doanh nghiệp thành lập mới

17:58, 28/03/2023

UBND tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, nhiều doanh nghiệp thành lập mới, trở lại hoạt động.

Cụ thể, toàn tỉnh có 340 doanh nghiệp thành lập mới (tổng vốn điều lệ đăng ký 2.600 tỷ đồng), tương đương 20,4% kế hoạch năm 2023, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, 164 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Hiện toàn tỉnh có 12.037 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 961 chi nhánh của doanh nghiệp ngoại tỉnh.

Dây chuyền sản xuất bia lon tại Nhà máy bia Sài Gòn - Đắk Lắk
Dây chuyền sản xuất bia lon tại Nhà máy bia Sài Gòn - Đắk Lắk

Số doanh nghiệp thành lập mới, hoạt động trở lại tăng do địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Tình hình phát triển doanh nghiệp khả quan đã thu hút vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho lao động; cụ thể, tổng sản phẩm xã hội tăng 4,66% so với cùng kỳ năm 2022, 1.070 người lao động có việc làm mới.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc