Multimedia Đọc Báo in

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ lao động dân tộc thiểu số tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo

18:03, 10/11/2023

Ngày 10/11, Đoàn giám sát số 42 của HĐND tỉnh do Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Văn Cường làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg, ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số (DTTS) tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (Quyết định 42) tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo.

Đoàn giám sát làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo
Đoàn giám sát làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo.

Thực hiện Quyết định 42, công ty đã lập hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 3.965 lượt lao động DTTS, với số tiền 31,7 tỷ đồng, trong đó, các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho 3.962 lượt lao động, với số tiền gần 32 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đã lập hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo ngắn hạn cho 181 lượt lao động DTTS, với số tiền 93,1 triệu đồng, trong đó, cơ quan chức năng đã phê duyệt cho 135 lượt lao động với số tiền hơn 88 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo thông tin về tình hình thực hiện Quyết định 24 tại doanh nghiệp
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo thông tin về tình hình thực hiện Quyết định 42 tại doanh nghiệp.

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê đất, hàng năm doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, quy trình xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách tại công ty cơ bản thực hiện đúng đối tượng theo đúng quy định; không có đơn thư kiến nghị, khiếu nại liên quan đến chính sách hỗ trợ đóng các loại bảo hiểm và đào tạo nghề ngắn hạn. Về định mức lao động cho lao động DTTS, đơn vị đã xây dựng định mức lao động nhưng chưa được cơ quan chức năng phê duyệt nên không có cơ sở thực hiện.

Bà HBl ă Ml ô, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Buôn Hồ, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại buổi giám sát
Bà H'Blă Mlô, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Buôn Hồ, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại buổi giám sát.

Đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả những chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai để tháo gỡ, sửa đổi.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc