Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: 10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao

16:02, 28/11/2023

Ngày 28/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh do đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Buôn Đôn.

Triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”, thời gian qua song song với việc kiện toàn nhân sự, Ban chỉ đạo Đề án 61 cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Mặt trận, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, triển khai thực hiện Đề án một cách hiệu quả nhất.

Các đơn vị liên quan tại buổi kiểm tra.
Các đơn vị liên quan tại buổi kiểm tra.

Hội Nông dân huyện phát huy vai trò chủ công trong triển khai Đề án, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hiện toàn huyện có 7.691 hộ/11.833 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 65% số hộ; trong đó có 3.925 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 51%; huyện xây dựng được 3 chi hội nghề nghiệp; 18 tổ hội nghề nghiệp.

Đồng chí Y
Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, các cấp Hội Nông dân đã ủng hộ 1,2 tỷ đồng, giúp đỡ 87 hội viên nghèo, trong đó có 25 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó Hội Nông dân huyện tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện chương trình ủy thác, với tổng dư nợ hiện nay là gần 119 tỷ đồng cho 2.465 hộ được vay; hỗ trợ, kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đặc biệt triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng phát triển bền vững, huyện Buôn Đôn đã xây dựng được 10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh khẳng định, Kết luận 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lại Thị Loan tham gia ý kiến tại buổi kiểm tra.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lại Thị Loan tham gia ý kiến tại buổi kiểm tra.

Vì vậy Ban chỉ đạo huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, phát huy trách nhiệm của từng thành viên, tập trung chỉ đạo lãnh đạo sát sao, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhất. Trong đó lưu ý đến việc phát huy tiềm năng, lợi thế, nội lực để tập trung xây dựng những sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP đặc trưng, đặc thù, mang đậm bản chất, thương hiệu của địa phương và phải có tính bền vững.

Dịp này, Đoàn đã khảo sát mô hình trồng trọt hiệu quả tại xã Tân Hòa của hộ Trần Thị Thủy.

Đăng Triều

 

 

 


Ý kiến bạn đọc