Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Tổng dư nợ cho vay ủy thác trên 432,6 tỷ đồng

15:20, 29/11/2023

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư Kuin cho biết, thời gian qua đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Theo đó, tính đến nay, tổng dư nợ cho vay ủy thác trên 432,6 tỷ đồng, tăng trên 61,8 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 16,67%.

Cụ thể, Hội Nông dân đang quản lý 68 tổ tiết kiệm vay vốn (TKVV), với tổng dư nợ gần 136,9 tỷ đồng, tăng hơn 16,6 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 13,8%.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cư Kuin kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay trên địa bàn xã Ea Tiêu. (Ảnh minh họa)
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư Kuin kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay ủy thác của hộ vay tại xã Ea Tiêu.

Hội Phụ nữ đang quản lý 63 tổ TKKV, với tổng dư nợ trên 104,3 tỷ đồng, tăng gần 15,5 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 17,4%.

Hội Cựu chiến binh đang quản lý 55 tổ TKVV, với tổng dư nợ gần 104,5 tỷ đồng, tăng gần 17,8 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 20,5%.

Đoàn Thanh niên đang quản lý 48 tổ TKVV, với tổng dư nợ gần 87 tỷ đồng, tăng hơn 11,9 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 15,9%.

Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc