Multimedia Đọc Báo in

Quy mô, số lượng hợp tác xã ở Đắk Lắk đứng đầu Tây Nguyên

15:59, 23/01/2024

Sáng 23/1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá hoạt động của Ban Chấp hành, tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Toàn tỉnh hiện có 783 HTX, trong đó, năm 2023 có 116 HTX thành lập mới. Khu vực KTTT thu hút 71.000 thành viên, 23.000 lao động thường xuyên. Quy mô, số lượng hợp tác xã ở Đắk Lắk thuộc top 10 cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

Đến nay, cơ bản các HTX đang hoạt động đều tổ chức bộ máy và quản lý, điều hành theo Luật Hợp tác xã 2012; doanh thu bình quân đạt 2,5 tỷ đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân thành viên, người lao động 60 triệu đồng/năm.

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì hội nghị
Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX; xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến, mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh để kịp thời nhân rộng, lan tỏa tại các địa phương trong tỉnh.

Đại diện hợp tác xã tham gia ý kiến về đào tạo cán bộ quản lý trong lĩnh vực kinh tế tập thể
Đại diện hợp tác xã tham gia ý kiến về đào tạo cán bộ quản lý trong lĩnh vực kinh tế tập thể

Năm 2024, toàn tỉnh sẽ xử lý giải thể ít nhất 30 - 40 HTX ngừng hoạt động lâu năm, HTX thuộc diện bắt buộc giải thể nhưng có phát sinh khó khăn, vướng mắc; phấn đấu thành lập mới từ 60 HTX trở lên; đến hết năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 820 HTX, với khoảng 80.500 thành viên tham gia khu vực KTTT; HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm tỷ lệ trên 60%, cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất khoảng 25%, doanh thu bình quân HTX đạt khoảng 2,7 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 65 triệu đồng/năm.

Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút lao động chất lượng cao, tạo sự phát triển bền vững cho khu vực KTTT, HTX; xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX điển hình; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên cơ sở tổ chức, củng cố lại hoạt động của HTX theo đúng bản chất HTX, quy định của Luật HTX; phát huy vai trò làm chủ của thành viên. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành, địa phương triển khai hiệu quả công tác phát triển KTTT...

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia