Multimedia Đọc Báo in

Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

16:31, 02/02/2024

Sáng 2/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2023, với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trong giai đoạn mới”.

Tham dự dễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng HTX.

Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX là sự kiện thường niên của Chính phủ - nơi các đại biểu chia sẻ, trao đổi, đưa ra những định hướng, quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ, phát triển khu vực KTTT, HTX.

Khu vực KTTT là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Phát triển KTTT là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, KTTT không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên.

Đến nay, cả nước có 31.700 HTX, 158 liên hiệp HTX và 73.000 tổ hợp tác. So với năm 2022, số HTX tăng khoảng 2.200 HTX; tăng 23 liên hiệp HTX; tăng khoảng 2.000 tổ hợp tác. Số HTX thành lập mới năm 2023 đạt khoảng 2.700 HTX, giải thể gần 400 HTX. Nhìn chung, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác đều tăng so với năm trước, thu nhập bình quân đạt gần 3,6 tỷ đồng/HTX/năm; có trên 1.700 HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; có trên 4.300 HTX nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản…

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu Đắk Lắk.

Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX cũng từng bước được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với Luật HTX và tình hình phát triển của HTX trong từng thời kỳ. Hầu hết các chính sách hỗ trợ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi liên kết, đầu tư xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

Tại diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia, HTX cho rằng: trong 20 năm qua, hành lang pháp lý chung và các cơ chế chính sách hỗ trợ KTTT đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Tuy nhiên, khu vực KTTT vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về thu hút nguồn lực xã hội; tăng cường liên kết giữa các thành viên tham gia KTTT, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa công và tư; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong HTX thực hiện còn chậm…

Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng đã góp ý, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, công nghệ, vốn, thuế, đầu tư… cho các HTX nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Các địa phương tham dự diễn đàn trực tuyến.
Các địa phương tham dự diễn đàn trực tuyến.

Phát biểu kết luận diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Hiện nay, nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Vì vậy, KTTT phải thay đổi tư duy, tự mình thoát ra, vươn lên bằng sự tự lực, tự cường thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật HTX năm 2023, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các quy định đối với hoạt động cho vay nội bộ trong HTX, liên hiệp HTX, góp phần xóa bỏ “tín dụng đen” ở nông thôn; nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng dành riêng cho khu vực KTTT; cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ đất đai cho HTX theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới và Luật Hợp tác xã năm 2023...

Các địa phương tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ cho HTX theo hướng minh bạch, công khai và chú trọng phát huy nội lực của địa phương, không trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Trung ương…

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia