Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Phấn đấu đến hết năm 2024 mỗi xã đạt bình quân 14,31 tiêu chí nông thôn mới

10:52, 22/03/2024

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay trên địa bàn huyện Krông Bông đã hoàn thành 171/247 tiêu chí NTM, đạt 69,23%, bình quân đạt 13,15 tiêu chí/xã.

Nhằm tạo tiền đề, cơ sở triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đồng thời huy động được các nguồn lực của Trung ương, địa phương và cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, UBND huyện Krông Bông đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã giai đoạn 2021 - 2025 tại 13/13 xã trên địa bàn huyện.

Trồng cây thuốc lá mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở xã Hòa Lễ. (Ảnh minh họa)
Trồng cây thuốc lá mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở xã Hòa Lễ. (Ảnh minh họa)

Năm 2024, huyện sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để cùng vào cuộc xây dựng NTM nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, phấn đấu xây dựng xã Hòa Thành đạt chuẩn NTM. Đồng thời phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn huyện là 14,31 tiêu chí/xã, tăng 15 tiêu chí so với năm 2023.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Đảng ủy, UBND các xã phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.