Multimedia Đọc Báo in

Lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong thực hiện quy hoạch tỉnh

12:46, 26/04/2024

Ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản liên quan.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia BVMT. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác BVMT. Đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn.

Chú trọng công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, lồng ghép các vấn đề môi trường, bảo đảm yêu cầu BVMT theo định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.

Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải và hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, cụm dân cư nông thôn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, lồng ghép các vấn đề môi trường, bảo đảm yêu cầu BVMT theo định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Một tuyến phố trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột
Theo yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Lắk, công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. (Trong ảnh: Một tuyến phố rợp bóng cây xanh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột).

Bên cạnh đó, phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện quy trình thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm định công nghệ, quy hoạch chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi và các quy trình thủ tục liên quan để kịp thời sàng lọc, loại bỏ các dự án có công nghệ lạc hậu, phát sinh nhiều chất thải, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng thấp, không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo khoảng cách vệ sinh môi trường và sức chịu tải môi trường.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi pháp pháp luật về BVMT. Lồng ghép các yêu cầu về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu trong triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình vệ sinh môi trường đã có chuyển biến, ý thức chấp hành pháp luật BVMT của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được nâng lên, tạo được sự đồng tình và hưởng ứng của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, trước sức ép của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác BVMT vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn còn diễn ra ở một số khu vực.

Minh Chi

 


Ý kiến bạn đọc