Multimedia Đọc Báo in

Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

14:25, 08/05/2024

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cùng các cơ quan, đơn vị chủ rừng tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo Luật Lâm nghiệp 2017 và quy định pháp luật có liên quan.

Theo đó, các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về lâm nghiệp; rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu đất lâm nghiệp (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, như: thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của các tổ chức được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời các vi phạm về đất lâm nghiệp.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; giải quyết đầy đủ, kịp thời các nguồn kinh phí theo quyết định giao dự toán chi ngân sách cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và chương trình, kế hoạch lâm nghiệp hàng năm, giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và xử lý hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực này.

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý Rừng phòng hộ Núi Vọng Phu tuần tra giữ rừng
Lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý Rừng phòng hộ Núi Vọng Phu tuần tra giữ rừng.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ rừng triển khai thực hiện các giải pháp quản lý rừng bền vững. Đối với các địa phương, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động lâm nghiệp theo Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp tại địa phương; đồng thời, chủ động cân đối, bố trí các nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng phù hợp theo tình hình, điều kiện của địa phương.

Tính đến hết năm 2023, tỉnh Đắk Lắk có hơn 497.235 ha đất có rừng (trong đó, rừng tự nhiên gần 411.931 ha, rừng trồng hơn 85.304 ha), tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,04%. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được ngăn chặn, giải quyết triệt để.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc