Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X: Giám sát chuyên đề về phát triển cà phê bền vững

14:00, 10/07/2024

Sáng 10/7, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND khóa X, dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng, các đại biểu thực hiện giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 24).

Theo đó, Nghị quyết số 24 đề ra 17 mục tiêu, trong đó 16 mục tiêu có thời gian thực hiện đến năm 2020 và 1 mục tiêu có thời gian thực hiện đến năm 2030; đến nay có 10 mục tiêu thực hiện đạt và vượt, 6 mục tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra; 1 mục tiêu đến năm 2030 đang tiếp tục tổ chức thực hiện.

Triển khai, thực hiện Nghị quyết 24, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn cho người dân về sản xuất, kinh doanh cà phê bền vững góp phần nâng cao nhận thức cho người sản xuất cà phê và cả cơ sở thu mua, chế biến cà phê trên địa bàn, do đó năng suất, chất lượng cà phê từng bước ổn định, bền vững.

Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Vạn Tiếp
Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Vạn Tiếp.

Giai đoạn 2021 – 2023, toàn tỉnh thực hiện tái canh cà phê đạt 10.755 ha, bình quân mỗi năm đạt 3.585 ha/năm, tăng hơn 2.000 ha/năm so với mục tiêu của Nghị quyết; năng suất từ 4,2-7 tấn cà phê nhân/ha, chiếm khoảng 80% diện tích cà phê tái canh trên địa bàn tỉnh; có khoảng 90% sản lượng cà phê được thu hái, phơi sấy và bảo quản theo đúng quy trình kỹ thuật; 100% các cơ sở chế biến cà phê nhân xuất khẩu tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật, cà phê đạt điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường đã được quan tâm chú trọng, giúp cho việc quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt Nam ra thị trường thế giới; sản lượng cà phê xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 760,9 triệu USD góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 24 vẫn còn một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt; công tác ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 24 có lúc chưa kịp thời; triển khai Kế hoạch, đề án chưa đồng bộ; tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện nghị quyết chưa sâu rộng.

Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Hoài Dương giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.
Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Hoài Dương giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Ảnh: Vạn Tiếp.

Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu; thực hiện bàn giao các công trình thủy lợi do doanh nghiệp quản lý chưa đồng bộ. Vốn đầu tư ứng dụng các thiết bị công nghệ tưới vượt khả năng của đại bộ phận, tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư…

Tại phiên làm việc, các đại biểu cũng xem xét, đánh giá nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn vận động nhân dân thực hiện tuân thủ quy trình tái canh cà phê; chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích cà phê không đảm bảo nguồn nước tưới, không phù hợp để chuyển sang cây trồng khác hiệu quả, kinh tế cao hơn.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 24, các đề án, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và các văn bản của bộ, ngành có liên quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về tín dụng của Trung ương trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo điều kiện cho hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận vốn tín dụng để đầu tư tái canh cà phê, đầu tư máy móc thiết bị chế biến… để nâng cao năng suất và giá trị cà phê trên địa bàn tỉnh…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc