Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Nỗ lực phòng “giặc lửa” cho rừng

08:31, 18/03/2024

Hiện nay đang vào cao điểm của mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn trong tình trạng báo động. Chính vì vậy, các ngành chức năng cũng như các đơn vị, địa phương huyện Krông Bông đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng, chống “giặc lửa” cho rừng.

Huy động cả hệ thống chính trị

Nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), giảm nguy cơ cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy rừng, phá rừng trên địa bàn, huyện Krông Bông huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội để thực nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Theo Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long, huyện đã yêu cầu chủ tịch UBND các xã chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn xã; xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện đủ mạnh để kịp thời xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp, kịp thời tổ chức chữa cháy khi cháy rừng xảy ra. Các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, cộng đồng, nhóm hộ được giao rừng, thuê rừng tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng phải tăng cường bố trí lực lượng ở địa bàn có diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có nguy cơ cháy cao, như: Hòa Lễ, Cư Pui, Cư Drăm, Yang Mao…; thường trực 24/24 giờ trong ngày vào thời điểm nắng nóng kéo dài, thường xuyên tuần tra, theo dõi, kiểm soát nghiêm ngặt người, phương tiện ra vào rừng; sớm phát hiện lửa rừng và báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo cấp huyện biết để chỉ đạo xử lý. Các ngành chức năng thực hiện đúng những quy định về PCCCR và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn huyện.

Thực hiện các văn bản, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Bông, đến nay các đơn vị đã triển khai thực hiện được 413,5 km đường băng cản lửa, xây dựng 4 chòi canh lửa, 1 hồ dự trữ nước; thành lập 11 ban chỉ đạo, 103 tổ, đội PCCCR với 1.298 người tham gia…

Chú trọng công tác tuyên truyền

Xác định tuyên truyền là biện pháp quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2024 trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt; nội dung tuyên truyền bảo đảm trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được xem là một trong những chỉ tiêu đánh giá công tác thi đua khen thưởng của đơn vị và hằng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền đã được triển khai theo kế hoạch.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông đã tổ chức tuyên truyền bằng xe loa lưu động tại 14 xã, thị trấn trong toàn huyện về nội dung quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR.

Đơn vị cũng tiến hành ký 1.500 bản cam kết không phá rừng, khai thác, mua, bán lâm sản, động vật rừng trái phép với các tổ chức, cá nhân và phát 300 tờ áp phích có nội dung về bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường cho các đối tượng sống gần rừng, ven rừng trên địa bàn các xã.

Cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông xem bản đồ triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông được giao quản lý và bảo vệ trên 26.000 ha rừng và đất rừng nằm trên địa giới hành chính bốn xã cánh đông của huyện (Hòa Phong, Cư Pui, Cư Drăm và Yang Mao).

Hiện nay, lâm phần công ty quản lý có ranh giới gần kề với nương rẫy của người dân. Do nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng, người dân phát, lấn đất rừng trái phép làm rẫy dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân; xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, PCCCR theo quy định.

Ông Bùi Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông cho biết, bên cạnh việc chú trọng công tác tuyên truyền và tổ chức ký cam kết với người dân, đơn vị còn bố trí chốt trực 24/24 giờ ở những vùng rừng trọng điểm và ghi chép tình hình người dân vào - ra những khu vực rừng do công ty quản lý, đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng lấn chiếm, phát đốt rừng.

Hiện nay, không chỉ ngành kiểm lâm, các chủ rừng và đơn vị được giao rừng, các cấp ngành, tổ chức, đoàn thể... của huyện cũng cùng vào cuộc tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động, phát động quần chúng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ, phòng cháy rừng.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc