Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

12:47, 18/08/2021

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk có cách làm sáng tạo, phù hợp, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, nhân lên những người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 


Ý kiến bạn đọc