Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ (5/6/1911 - 5/6/2022)

10:41, 02/06/2022

Người thanh niên ưu tú Nguyễn Tất Thành đã trải qua hành trình vĩ đại 30 năm (5/6/1911 – 28/1/1941) qua 3 đại dương, 4 châu lục, 28 quốc gia để tìm kiếm và lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Hành trình tìm đường cứu nước của Người - mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

 

 

Nội dung: Huyền Nhung

Trình bày: Lê Công Định 


Ý kiến bạn đọc