Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

17:35, 09/05/2023

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 39-CTr/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”.

 

Nội dung: Hoàng Ân

Trình bày: Lê Công Định

 


Ý kiến bạn đọc