Multimedia Đọc Báo in

(Inforgraphic) Vạch trần hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tại Đắk Lắk

09:38, 28/09/2023

Với đặc điểm dân cư đa dân tộc, đa tôn giáo nên tỉnh Đắk Lắk là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, dụ dỗ, xúi giục, lôi kéo vượt biên trái phép, tham gia khiếu kiện đông người, tham gia các tổ chức phản động. Qua đó gây mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến việc gìn giữ và củng cố khối đoàn kết dân tộc, an ninh trật tự ở cơ sở.  

1

Nội dung: Như Quỳnh

Trình bày: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc