Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Thành tựu 78 năm từ mùa thu cách mạng

16:02, 31/08/2023

Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trải qua 78 năm đất nước độc lập, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân và coi đây là nhiệm vụ trọng yếu. Điều này đã làm nên những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh.

 

 

Nội dung: Đỗ Lan

Ảnh: Vân Anh, Kim Oanh và ảnh tư liệu

Trình bày: Công Định

 


Ý kiến bạn đọc