Multimedia Đọc Báo in

Huyện M’Drắk: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2022

16:55, 08/06/2022

Sáng 8/6, Huyện Đoàn M’Drắk phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2022 cho hơn 100 cán bộ đoàn cơ sở trên toàn huyện.

Trong thời gian 3 ngày (từ 8 đến 10/6), các học viên sẽ được tập huấn, bồi dưỡng những nội dung như: Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới; tình hình phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện M’Drắk trong thời gian qua; hướng dẫn về triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên...

Các đoàn viên thanh niên tham dự lớp bồi dưỡng.
Các đoàn viên, thanh niên tham dự lớp bồi dưỡng.

Ngoài ra, các học viên sẽ được trao đổi trực tiếp với giáo viên đứng lớp về công tác tuyên truyền và giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ủy thác do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý; hướng dẫn soạn thảo, cách thức lưu trữ hồ sơ của Đoàn...

Các học viên triển khai các nội dung của lớp bồi dưỡng.
Các học viên triển khai các nội dung của lớp bồi dưỡng.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực định kỳ hằng năm của Huyện Đoàn M’Drắk nhằm bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt; đồng thời, tạo cơ hội cho cán bộ đoàn cơ sở có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Trung Tiến


Ý kiến bạn đọc