Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra vào ngày 14/11

17:00, 09/11/2023

Theo Thông cáo báo chí của HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tới.

Dự kiến tại Kỳ họp Chuyên đề lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết đối với các nội dung: Quy định một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười.
Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười. 

Đồng thời, tại Kỳ họp, các đại biểu cũng cho ý kiến, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tùy thuộc vào công tác chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp của UBND tỉnh, diễn biến của kỳ họp, chương trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa X có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia