Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười HĐND tỉnh khóa X

09:51, 10/10/2023

Sáng 10/10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Kỳ họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng đồng chủ trì kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp.
Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết nghị các nhóm nội dung liên quan đến công tác cán bộ, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu theo quy định tại Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội; các nội dung liên quan đến đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; nhóm nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, gồm: Quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ khen thưởng học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi; Sửa đổi quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và hỗ trợ kinh phí năm 2023 cho Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và nhóm nội dung liên quan đến Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa đề nghị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần xây dựng, dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, góp ý để giúp kỳ họp xem xét, quyết định và hoàn tất có chất lượng các nội dung theo chương trình kỳ họp; đồng thời nghiên cứu hồ sơ, ghi phiếu tín nhiệm một cách dân chủ, khách quan, công tâm, giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu khai mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dự và chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, kỳ họp lần này là kỳ họp chuyên đề thứ tư trong năm 2023 và là kỳ họp chuyên đề lần thứ mười kể từ đầu nhiệm kỳ, đây là minh chứng cho sự chủ động, linh hoạt và đồng hành của HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí nhấn mạnh, đối với nội dung liên quan công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, công tác cán bộ là việc hệ trọng nhưng cũng là công việc thường xuyên của Đảng và chính quyền các cấp, vì vậy thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh là thực hiện theo chủ trương của Đảng, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của các cấp, ngành Trung ương. 

Đối với nội dung liên quan đến chế độ, chính sách và phân cấp thẩm quyền, đây là những nội dung mới, rất quan trọng, đòi hỏi các vị đại biểu phải nghiên cứu thật kỹ, thật sâu, phải gắn với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh, của địa phương và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, bộ máy chính quyền các cấp... để quyết nghị sát, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được thông thoáng, nhanh chóng hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Đối với phiên họp lấy phiếu tín nhiệm người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu, đây là nội dung rất quan trọng được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, được Trung ương Đảng, Quốc hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định và hướng dẫn cụ thể. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Qua Báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh cho thấy, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện quy trình một cách chặt chẽ, đúng quy định. Đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời thông qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để đánh giá thật sát về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm…, từ đó lựa chọn hình thức tín nhiệm cho phù hợp nhất, đúng đắn nhất, khách quan nhất.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, trí tuệ, bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra; các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc