Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

09:12, 03/04/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 1/4/2024 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ đã đề ra trong năm 2023 và tập trung triển khai các nhiệm vụ trong năm 2024.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, nhằm phát hiện lỗ hổng bảo mật, nguy cơ mất an toàn thông tin, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, xử lý các hành vi vi phạm. Chỉ đạo Tổ An ninh, an toàn thông tin - Công an tỉnh thường xuyên và định kỳ tổ chức kiểm tra đối với các thiết bị thuộc Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp căn cước công dân; chỉ đạo Công an cấp xã tiếp tục duy trì và bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo đúng quy định.

Người dân đến Bộ phận Một cửa của huyện Krông Năng giải quyết thủ tục hành chính. (ảnh minh họa)
Người dân đến Bộ phận Một cửa của huyện Krông Năng để giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa)

Sở Thông tin và Truyền thông phải đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định. Chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin, bao gồm thẩm định, xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ, triển khai phương án bảo vệ theo hồ sơ đã được phê duyệt và thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ…

Văn phòng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn (phải hoàn thành trong tháng 6/2024). Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, tiến tới cung cấp các ứng dụng (app) TTHC để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền (hoàn thành trong tháng 4/2024).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu bảo trợ xã hội, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, dữ liệu trẻ em, dữ liệu người có công và dữ liệu người lao động, phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (phải hoàn thành trước ngày 30/4/2024). Phối hợp Công an tỉnh kết nối cơ sở dữ liệu về lao động việc làm, cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.