Multimedia Đọc Báo in

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

21:07, 25/12/2021

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên định kỳ, lần thứ 15 để xem xét, kết luận một số nội dung: 

1. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí liên quan đến sai phạm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đối với đồng chí Trần Văn Lập, đảng viên, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin; nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Trần Văn Lập chịu trách nhiệm cùng phòng Tổ chức cán bộ trong việc tham mưu lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh về bổ nhiệm cán bộ và xét tuyển công chức các đợt từ năm 2012-2015 chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định.

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 3A, Đảng bộ phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, nguyên Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, chịu trách nhiệm liên đới cùng lãnh đạo Cục về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Đối với đồng chí Bùi Văn Đính, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột; nguyên Chấp hành viên, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Bùi Văn Đính đã lập biên bản giải quyết quyền thừa kế không đúng quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015; áp dụng và thực hiện không đúng các điều khoản quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Những thiếu sót, khuyết điểm của các đồng chí nêu trên chủ yếu là thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác tổ chức cán bộ; công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Văn Lập, Nguyễn Văn Hoạt, Bùi Văn Đính và yêu cầu các đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

2. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí liên quan đến sai phạm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đối với đồng chí Lê Khắc Đức, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Với chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh bổ nhiệm cán bộ và xét tuyển công chức các đợt từ năm 2012 - 2015 chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định.

Đối với đồng chí Tạ Ngọc Sáng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Buôn Ma Thuột, nguyên Đảng ủy viên, Chấp hành viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Với chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu chính cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên trung cấp và đề nghị bổ nhiệm chấp hành viên trung cấp cho công chức trên khi chưa đảm bảo tiêu chuẩn; tham mưu điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Thi hành án tỉnh chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và Nhà nuớc.

Đối với đồng chí Nguyễn Thị Liên, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6, Đảng bộ phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột; nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Với chức trách, nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Liên đã tham mưu lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện không đúng quy định trong việc thuê kho và thanh toán tiền thuê kho giữ tang vật vụ án; ký duyệt thanh toán một số chứng từ chi tiếp khách năm 2018; việc thu lại và sử dụng một phần số tiền thu nhập tăng thêm của công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Những khuyết điểm, sai phạm của đồng chí Lê Khắc Đức, đồng chí Tạ Ngọc Sáng, đồng chí Nguyễn Thị Liên là vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, chưa làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm tiêu chuẩn cấp uỷ viên, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ngành Thi hành án và cá nhân các đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Lê Khắc Đức, Cảnh cáo đối với đồng chí Tạ Ngọc Sáng và đồng chí Nguyễn Thị Liên.

3. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H’leo, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số cán bộ đảng viên liên quan

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kết hợp với quy trình xem xét thi hành kỷ luật; quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên; chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các Tổ Kiểm tra về thực hiện nguyên tắc, quy trình, quy định trong quá trình kiểm tra. 

Đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Tổ trưởng các Tổ Kiểm tra đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy trình, quy định dẫn đến việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên không đúng quy định, thiếu công tâm, khách quan, có dấu hiệu làm trái quy định trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đồng chí Trịnh Hoài Thanh, Chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thành viên, thư ký các Tổ Kiểm tra chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đã có vi phạm, khuyết điểm, thực hiện không đúng, đầy đủ các nguyên tắc, quy trình, quy định dẫn đến việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên không đúng quy định của Đảng.

Những vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H’leo và cá nhân các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp trong Đảng bộ huyện Ea H’leo.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H’leo, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Chí Cường và Khiển trách đối với đồng chí Trịnh Hoài Thanh.

4. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Ngọt, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Bông

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với trách nhiệm là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã để Tổ kiểm tra thực hiện chưa đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng trong giải quyết tố cáo và tham mưu Ủy ban Kiểm tra huyện ủy xem xét, xử lý không nghiêm, chưa đúng mức đối với những khuyết điểm, sai phạm của đảng viên bị tố cáo.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Ngọt bằng hình thức Khiển trách.

5. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Hoành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng PC03, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Phòng PC03, Công an tỉnh Đắk Lắk; nguyên Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, kỹ thuật hình sự, Công an huyện Cư Kuin

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với trách nhiệm được phân công làm Điều tra viên thụ lý chính, đồng chí đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ việc lập khống hồ sơ, hạch toán, quyết toán chi phí vận chuyển cà phê, niên vụ 2011 - 2012 và niên vụ 2015 - 2016 chưa đúng quy định pháp luật xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê Ea Sim, xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin). 

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Hoành Long gây hậu quả, làm giảm uy tín của bản nhân đồng chí và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây đồng chí sinh hoạt, công tác; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hoành Long bằng hình thức Khiển trách.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Lê Thành
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Lê Thành.

6. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Đinh Quỳnh Thủy, đảng viên Chi bộ Bưu điện TP. Buôn Ma Thuột, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Đắk Lắk

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, mặc dù đồng chí Dương Đinh Quỳnh Thủy không được Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh phân công phụ trách công tác tổ chức cán bộ; không được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao nhiệm vụ rà soát, bố trí sắp xếp nhân sự của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, nhưng đồng chí đã mạo nhận cấp có thẩm quyền để đe dọa, ép buộc một số cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải đưa tiền, chuyển tiền để không bị điều động, luân chuyển công tác hoặc để được ưu ái trong đề bạt, bổ nhiệm chức vụ. Trong quá trình kiểm tra, giải quyết tố cáo, đồng chí Dương Đinh Quỳnh Thủy không thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm; có thái độ không hợp tác, không tham dự đầy đủ các cuộc họp để giải quyết tố cáo và xem xét xử lý kỷ luật đối với đồng chí. 

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Dương Đình Quỳnh Thủy gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác, sinh hoạt; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Dương Đinh Quỳnh Thủy bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

7. Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Nội dung tố cáo về hiện tượng là có, nhưng bản chất không hoàn toàn đúng như đơn nêu. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk có thiếu sót, khuyết điểm trong việc ban hành kết luận bố trí, sử dụng đối với cán bộ, đảng viên chưa chặt chẽ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, không để tái phạm.

8. Xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Võ Tấn Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Nội dung tố cáo về hiện tượng là có, nhưng bản chất không đúng như đơn nêu. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, đồng chí Võ Tấn Huy chưa cương quyết, sâu sát trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, dẫn đến vụ việc kéo dài. Thiếu sót của đồng chí Võ Tấn Huy làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan nơi đồng chí đang công tác. 

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Võ Tấn Huy và yêu cầu đồng chí nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục ngay thiếu sót, khuyết điểm trên.

9. Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc đối với Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ, Ban Thường vụ Huyện ủy M’Drắk; giám sát đối với đồng chí Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư công; báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên trong thời gian tới.

10. Xem xét, cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thống nhất chuyển quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với:

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin; Đồng chí Hồ Văn Nhi, đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện, Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin; Đồng chí Hoàng Thị Thu Phương, đảng viên, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Buôn Ma Thuột; nguyên Đảng ủy viên, Chấp hành viên, Phó trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

Ngoài ra, tại Hội nghị này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã thông qua nội dung tham mưu giới thiệu kiểm điểm năm 2021 đối với tập thể và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động phòng, chống cháy, nổ từ cơ sở
Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương luôn quan tâm và có những chỉ đạo sát sao, song nguy cơ tiềm ẩn do cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp. Để đề phòng cháy, nổ, thì việc quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân ngay từ cơ sở.