Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ 14 (mở rộng)

14:41, 14/07/2023

Sáng 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Năng tổ chức Hội lần thứ 14 (mở rộng) nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu An, Bí thư Huyện ủy; Y Bion Niê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Nguyễn Thị Thu An phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả.

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 9.740/13.472 ha (đạt 70,88% kế hoạch); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 9.159 tấn; giải ngân 44,709 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đạt tỷ lệ 19,4%); thu cân đối ngân sách 62,410 tỷ đồng (đạt 73% dự toán tỉnh giao, đạt 29% nghị quyết của huyện), so cùng kỳ năm 2022 đạt 97,68%; tổng nguồn vốn huy động ước đạt 83 tỷ đồng…

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ea Toh, Phú Lộc, Phú Xuân, Ea Tam, Tam Giang; tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt 129/209 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 86,12%, bình quân đạt 11,72 tiêu chí/xã.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. 6 tháng đầu năm kết nạp được 47 đảng viên (đạt 27,16%), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 5.068 đồng chí…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023.

1
Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc Nguyễn Văn Thắng tham gia ý kiến  tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu An, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2023; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Song song với đó quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các biện pháp thu ngân sách; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát và hướng mạnh về cơ sở…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu kịp thời định hướng dư luận và nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc