Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng, sai phạm kinh tế

11:15, 22/09/2021

Ngày 20-9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 9003/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 19-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Theo đó, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước tập trung thực hiện phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 19-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh minh họa)

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 37-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp phải cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng; áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp theo quy định để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng, sai phạm kinh tế; tăng tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.