Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt

15:53, 20/08/2021

Ngày 19-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (gọi tắt là Chỉ thị số 04 -CT/TW).

Theo đó, Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 04- CT/TW đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình đấu tranh tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp, đảng viên đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào năm 2019. (Ảnh minh họa).
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 24-9-2019. (Ảnh minh họa).

Đồng thời tích cực tham gia đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội; cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong tỏa, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy tìm, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, thanh tra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử…

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản.

Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự, bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm, chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản trong giai đoạn hiện nay…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc