Multimedia Đọc Báo in

Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

15:23, 29/12/2021

Sáng 29/12, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nghị định của Chính phủ, các kế hoạch, đề án, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập chủ động rà soát, thực hiện sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy bảo đảm theo quy định, giảm đầu mối các đơn vị, bộ phận trực thuộc, đặc biệt là bộ phận văn phòng, phục vụ.

Việc bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức, nhiệm vụ và hoạt động công vụ theo đúng vị trí việc làm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp. Việc bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định; cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đã thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

UVTUD - PTBTCTU Hoang Dang Quang ket luan noi dung buoi lam viec - Anh: Hoang Gia
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Gia

Đối với một số các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai vị trí việc làm, tỉnh đã thực hiện thí điểm hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; hợp nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung; hợp nhất trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chịnh trị cấp huyện.

Tổng số biên chế các cơ quan nhà nước hiện có 2.833 người, giảm 466 người so với năm 2015; tổng số biên chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 37.855 người, giảm 4.377 người so với số biên chế đã được HĐND tỉnh duyệt khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ năm 2015. So với năm 2015, số cán bộ cấp xã hiện có 1.969 biên chế, giảm 226 biên chế; số công chức cấp xã có 1.827 biên chế, giảm 277 biên chế; số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố có 26.994 người, giảm 176 người.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyền Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Gia

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề xuất với Đoàn khảo sát một số nội dung. Trong đó, đề nghị Trung ương cần xem xét việc thực hiện tinh giản biên chế theo hướng khoa học, khách quan, không thực hiện “cào bằng” giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, vùng miền, ngành, lĩnh vực mà cần xem xet đến yếu tố đặc thù: thành phần dân tộc, tôn giáo, diện tích lớn, dân số đông, có địa hình phức tạp; xem xét tăng số lượng 30 - 40% biên chế so với biên chế được giao đối với đơn vị sự nghiệp khối Đảng trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị (Trường Chính trị tỉnh và Báo Đắk Lắk).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin với đoàn về một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê tham gia góp ý kiến tại buổi làm việc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê tham gia góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Gia

Qua đó, đã tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong năm 2021, tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Đồng chí cũng đề nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh lại một số quy định gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; thống nhất tiêu chuẩn cán bộ giữa các cơ quan Đảng với Nhà nước, tránh độ vênh trong tiêu chuẩn gây nhiều khó khăn trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ tại địa phương. Việc tinh giản biên chế cần thực hiện nghiêm đồng bộ, công bằng giữa cơ quan Trung ương với địa phương…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải báo cáo một số vấn đề về công tác tinh giảm biên chế của tỉnh
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải báo cáo, làm rõ một số vấn đề về công tác tinh giản biên chế của tỉnh. Ảnh: Hoàng Gia

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đánh giá cao về cách thức triển khai và những kết quả đạt được của Đắk Lắk trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các ý kiến phát biểu, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo và đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương. 

Đồng thời, đồng chí Hoàng Đăng Quan đề nghị trong thời gian tới, Đắk Lắk cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở, ban, ngành, địa phương, xác định đúng vị trí việc làm theo quy định; quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số; thực hiện giải quyết chế độ chính sách phù hợp, làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ chịu tác động sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, tổ chức và tinh giản biên chế; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.