Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học

08:25, 24/04/2024

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần phát triển toàn diện học sinh theo tinh thầncủa việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Để đạt mục tiêu này, việc thực hiện tốt nội dung chương trình, đổi mới  phương pháp giáo dục đóng vai trò quan trọng. 

Phòng Văn hóa - Xã hội (thực hiện) 
 


Ý kiến bạn đọc