Multimedia Đọc Báo in

Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Dấu ấn bước đầu và kỳ vọng "bứt tốc"

08:24, 01/04/2024

Nhận định rõ vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tạo động lực phát triển doanh nghiệp (DN) nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội chung của mỗi địa phương, nhất là trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Từ những dấu ấn...

Thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng, hình thành và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bước đầu đạt được những thành công đáng kể. Qua đó, đưa Đắk Lắk trở thành một trong những điểm sáng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà (thứ ba từ phải sang) tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Dấu ấn rõ nét là việc tỉnh đã tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh qua các năm; các sự kiện, hội thảo “truyền lửa”; hỗ trợ xúc tiến thương mại, trưng bày sản phẩm… Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho cộng đồng DN và thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2022, UBND tỉnh cũng đã phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, với mục tiêu hướng đến xây dựng và phát triển trung tâm trở thành đơn vị thực hiện vai trò đầu mối về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tham gia vào hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn quốc và khu vực.

Năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt mới trong hoạt động khởi nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 – 2023, với sự kiện ra mắt Làng - Đồng trưởng Làng Design Thinking khu vực Tây Nguyên (Làng tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo) thuộc Hệ sinh thái Techfest quốc gia. Ông Nguyễn Kiên Nhẫn, Đồng trưởng Làng Design Thinking – Techfest VN, Giám đốc Công ty Truyền thông và Hướng nghiệp Happy Key cho rằng, Làng Design Thinking có vai trò lớn trong việc thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh cũng như khu vực Tây Nguyên; trong đó có kết nối tri thức sáng tạo, cung cấp giải pháp cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các đơn vị của địa phương. Đối với hoạt động huấn luyện, Làng Design Thinking đã ký kết hợp tác với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk để triển khai các hoạt động hợp tác kết nối, phát triển mạng lưới, đào tạo để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng các mô hình DN mới, DN tạo tác động. Đồng thời, thiết kế và tổ chức các lớp đào tạo, các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng; tham gia kiến tạo và xây dựng chính sách phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 
Tỉnh Đắk Lắk là trung tâm của khu vực Tây Nguyên, là điểm trọng yếu về kinh tế và chính trị của cả nước. Chính vì vậy, việc tạo dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cả khu vực là nhiệm vụ quan trọng. Trong thời gian vừa qua, việc thúc đẩy hệ sinh thái này của tỉnh Đắk Lắk đã được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần có những bứt phá lớn trong thời gian tới”.
 
Đồng trưởng Làng Design Thinking – Techfest VN, Giám đốc Công ty Truyền thông và Hướng nghiệp Happy Key Nguyễn Kiên Nhẫn

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua không chỉ khích lệ tinh thần khởi nghiệp của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục tạo động lực cho thế hệ doanh nhân kế tiếp mà còn thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh ngày một bền vững.

Đến kỳ vọng "bứt tốc"

Để hiện thực hóa những dự định, kế hoạch về phát triển và hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Đắk Lắk đã có những cơ chế, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp cũng như các DN mới thành lập, DN nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn. Đơn cử như HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025. UBND tỉnh cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025. Hay như mới đây nhất, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, năm 2024, DNNVV sẽ được hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo…

Nhằm hun đúc tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, năm 2024, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh sẽ tổ chức những ngày hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, trưng bày, thương mại sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tiếp tục hỗ trợ ươm tạo công nghệ, ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, phụ nữ, nông dân và DNNVV, DN khởi nghiệp, hợp tác xã; chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên, phụ nữ, nông dân trong xây dựng mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm, kết nối, hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp và hưởng ứng tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo – Techfest vùng, quốc gia.

Làng Design Thinking ký kết hợp tác với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk để triển khai các hoạt động hợp tác kết nối, phát triển mạng lưới, đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
Làng Design Thinking ký kết hợp tác với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk để triển khai các hoạt động hợp tác kết nối, phát triển mạng lưới, đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Năm 2024, hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh cũng hứa hẹn sẽ sôi nổi hơn nữa với các sự kiện như: Hội thảo “Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk”; tập huấn “Khởi nghiệp xanh trong nền kinh tế tuần hoàn”; tọa đàm “Học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng 4.0”…

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ cả về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực… được kỳ vọng sẽ giúp Đắk Lắk “bứt tốc” nhanh chóng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.

 

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.